Menu

Praktische info

schooltijden 1 v2

Schooltijden

  Lestijden groepen 1&2 Lestijden groepen 3 t/m 8
Maandag 8.30 - 14.45 uur 8.30 uur -14.45 uur
Dinsdag 8.30 - 14.45 uur 8.30 uur -14.45 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur 8.30 uur - 12.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.45 uur 8.30 uur -14.45 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 8.30 uur -14.45 uur

 

ziekmelden verlof v2

Ziekmelden en verlof aanvragen

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen niet zonder geldige reden van school mogen wegblijven. Wel kan een leerling in bijzondere situaties vrij krijgen. Dit verlof moet ten minste acht weken van te voren worden aangevraagd bij de schoolleider (calamiteiten uitgezonderd). Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij je het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zullen we dit melden bij de leerplichtambtenaar. 

Bij ziekte van een leerling, dan kunnen ouders dit vóór schooltijd (vanaf 08.00 uur) telefonisch melden.

parro logo resized

Parro

We onderhouden graag goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we Parro, een gebruiksvriendelijk en veilig online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, zoals het driehoeksgesprek. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook foto’s van een schoolreisje vinden. Wanneer je kind is aangemeld, dan krijg je toegang tot Parro.

Klik hier om in te loggen

ouderbijdrage 1 v2

Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Om extra activiteiten te organiseren waarvoor wij geen vergoeding krijgen van de overheid, vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor onze school. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is € 32,00.

Schoolvakanties 2023-2024

Officiële vakanties, alle kinderen vrij

 • Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober 2023
 • Kerstvakantie 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024 
 • Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 25 februari 2024
 • Goede Vrijdag 29 maart 2024
 • Paasmaandag 1 april 2024
 • Meivakantie 27 april tot en met 5 mei 2024
 • Hemelvaart: donderdag en vrijdag 9 en 10 mei 2024
 • Pinksterweekend 19 en 20 mei 2024
 • Zomervakantie 13 juli tot en met 25 augustus 2024

Vrije dagen voor alle kinderen

 • Maandag 18 september 2023
 • Vrijdag 3 november 2023
 • Woensdag 24 januari 2024
 • Donderdag 14 maart 2024
 • Vrijdag 26 april 2024 (voor meivakantie)
 • Dinsdag 11 juni 2024
 • Vrijdag 12 juli 2024 vanaf 12.00 uur vrij. Groep 8 heeft afronding op donderdag 11 juli 2024

Het is niet toegestaan buiten bovenstaand vakantierooster op vakantie te gaan. In sommige bijzondere situaties kunt u verlof aanvragen bij de directie van de school. Kijk voor de regeling op:

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

Je kind aanmelden op onze school?

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Hierdoor heeft elk kind in Apeldoorn onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Aanmelden