Dalton onderwijs

Op onze school leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Leerkrachten bieden kinderen structuur, maar daarbinnen hebben kinderen de vrijheid om zelf ontdekkend te leren. Zo willen we kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid. We geven kinderen het vertrouwen dat zij dat kunnen, en coachen hen daarin. Kinderen mogen zelf hun werk plannen; de werkplek uitkiezen die zij het fijnste vinden; vaak hun eigen werk nakijken. Kinderen zijn zo verantwoordelijk voor hun eigen werk. Kinderen werken als maatjes samen en dragen zo ook verantwoordelijkheid voor de medeleerling. Kort samengevat gaat het bij daltononderwijs om je te ontwikkelen in het nemen van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Op basis van vertrouwen in de groeikracht van het kind.

 

Lees meer

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid heeft alles te maken met het kunnen omgaan van ruimte en het maken van eigen keuzes. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. 

Lees meer

Zelfstandigheid

De taak is een belangrijk gegeven binnen het (dalton)onderwijs. Kinderen kunnen dan zelf zien wat er die dag of week van elk vakgebied gemaakt moet of mag worden en leren dit ook zelf te plannen. 

Lees meer

Samenwerking

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Daltonscholen besteden daarom veel aandacht aan samen spelen, samen leren en samen werken.

Lees meer

Reflectie

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. 


Lees meer

Effectiviteit en doelmatigheid

Een optimale ontwikkeling van leerlingen, dat is waar het daltononderwijs naar streeft. Daarbij gaat het niet alleen om goede onderwijsresultaten, maar ook de persoonlijke ontwikkeling en groei van leerlingen is belangrijk. 

Lees meer

School van de wijk en naaste omgeving!

PC Daltonschool Willem van Oranje staat ruim 55 jaar in de wijk 'Winkewijert' in Apeldoorn Zuidwest. 75% van de circa 215 kinderen komen dan ook uit de wijk. Echter steeds meer kinderen en ouders uit de omgeving weten de school te vinden. Deze kinderen en ouders vinden het dan ook meer dan de moeite waard om de Arnhemseweg en Aluminiumweg over te steken om zo naar de school te kunnen gaan.

 

De school

Onze wadi voor wateropvang