Menu

Onze onderwijsvorm

DSCF4209 highres

Wat is Daltononderwijs?

Grondlegster van het daltononderwijs is de pedagoge Helen Parkhurst. In 1922 startte zij de eerste daltonschool. Op een daltonschool doen kinderen kennis en ervaring op, door zelfstandig en in groepen bezig te zijn. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Binnen het daltononderwijs biedt de leerkracht iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. De leerkracht blijft de persoon die het aanbod voor het kind aanstuurt.

Daltononderwijs op de Willem van Oranje

Sinds 2016 zijn wij een gecertificeerde Daltonschool. Binnen het Daltononderwijs werken we met de kinderen aan de volgende 5 kernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit en doelmatigheid. Binnen elke kernwaarde hebben we een mooie opbouw van groep 1 t/m groep 8. Dit geeft een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs en onze maatschappij.

Verantwoordelijkheid/Vrijheid in gebondenheid

Elke school heeft natuurlijk regels. Die van ons ook. Maar binnen deze regels krijgen wij veel ruimte om te ontdekken wie we zelf zijn en wat we kunnen. We noemen dat vrijheid in gebondenheid. Je krijgt vrijheid om zelf je taakwerk te kiezen en te maken op het plekje dat jij het fijnst vindt, maar er zijn wel regels. Die regels zijn de ‘gebondenheid’. Ook leren we dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen keuzes. Elke keus die we maken, heeft namelijk een gevolg. Door zo te werken leren we dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen werk, en dat we al heel veel zelf kunnen.

Zelfstandigheid

Op onze school is elk kind uniek. We hebben allemaal een eigen manier waarop we het best leren. Onze leerkrachten helpen ons daarbij. Ze willen graag dat wij onze eigen talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom werken we veel zelfstandig en moeten we een probleem eerst proberen zelf op te lossen. Als dat niet lukt, mogen we natuurlijk altijd hulp vragen aan je leerkracht of nog beter, aan de kinderen in je groep. Het is handig om zelf problemen te leren oplossen. Zo kunnen we dat ook als we later grote mensen zijn.

Samenwerking

Samenwerken is op onze school een belangrijk woord. Wij zijn vormen met onze leerkrachten en ouders één team, waarin we veel van elkaar leren en goed naar elkaar luisteren. Daarbij is het belangrijk dat we de ander altijd de ruimte geven om te vertellen hoe hij of zij iets ziet. Soms is het ook nodig om elkaar te helpen. Iedereen heeft andere talenten. Door elkaar te helpen, leren we weer van elkaar.

Reflectie

We doen heel veel op een dag. Af en toe is het goed om ook eens rustig te kijken wat je allemaal hebt gedaan en hoe dat is gegaan. Dat noemen ze hier reflecteren. Het is alsof je jezelf in de spiegel ziet. Soms doen we dat alleen of met een maatje. Soms reflecteren we met zijn allen met onze leerkracht. En weet je, die vraagt ons ook wel eens of het beter of anders kan. En dat mag je dan op onze school gewoon zeggen. Ook onze leerkracht leert er iedere dag nog iets bij.

Effectiviteit en doelmatigheid

Net als op andere scholen, wordt er op De Willem van Oranje hard gewerkt. Door goed te kiezen en te plannen mogen wij tijdens het zelfstandig werken onze eigen tijd indelen. En als je zelf kiest, is dat altijd een goede keuze, zeggen onze leerkrachten altijd. Samen met onze leerkrachten leren we hoe we zo goed mogelijk een bepaald doel kunnen halen. In Daltontaal noemen we dit ‘effectiviteit en doelmatigheid’.

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op de Willem van Oranje, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website samenwerkingsverband

School Ondersteunings Profiel

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.