Menu

Onze missie & visie

DSCF4033 highres

Onze missie

Jij bent als kind belangrijk voor ons. We zien jou zoals je bent: een waardevol mens, met een verantwoordelijkheid voor anderen. In alles wat we doen, richten we ons erop dat jij jezelf ook waardevol vindt. Niet meer dan een ander, niet minder dan een ander, maar even waardevol. Uniek en toch gelijkwaardig. Mensen om jou heen hebben het nodig dat je jezelf bent. Met alles wat je hebt en kunt. Jij bent nodig om anderen zichzelf te laten zijn. Je kent jezelf en weet wat je daarmee betekent voor anderen. Jij maakt het verschil, omdat jij niet accepteert wanneer een ander zichzelf niet is. Jij bent pas klaar wanneer die ander zijn plek inneemt.

Sociale veiligheid

Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op school. ‘Lekker in je vel’ is immers de basis om goed te kunnen groeien! We besteden daarom veel aandacht aan:

  • Zelfvertrouwen
  • Veiligheid
  • Omgang met elkaar
Zelfvertrouwen

We willen de kinderen zelfvertrouwen bijbrengen door vertrouwen uit te spreken in hun vermogens om te leren. Daarbij accepterend (en aan de kinderen duidelijk makend) dat het ene kind langer over dat leren mag doen dan het andere. Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een goede werkhouding. We reiken de kinderen ‘tools’ aan en helpen hen om zoveel mogelijk zelf te doen.

Veiligheid

Een vriendelijk en veilig klimaat werkt mee aan een gevoel van je ‘thuis voelen’. Daarvoor zijn duidelijke afspraken en regels nodig. Rust en een zekere orde en regelmaat vinden wij noodzakelijke ‘ingrediënten’ om de veiligheid te waarborgen.

 

Omgang met elkaar

Fatsoenlijk en respectvol met elkaar omgaan moet je leren. Het volgende vinden we binnen de school belangrijk: respect hebben voor elkaar; naar elkaar willen luisteren, elkaar niet buitensluiten. De Kanjertraining speelt een belangrijke rol bij dit onderwerp. Wanneer nodig, wordt gebruik gemaakt van een pestprotocol. Deze is op school in te zien.