Verlof aanvragen

Verlof moet u 8 weken van tevoren aanvragen bij  de directie van de school (calamiteiten uitgezonderd).  Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directie dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Het formulier Verlofaanvraag is op school verkrijgbaar.

Houdt u er rekening mee dat een verlofaanvraag ten minste acht weken van tevoren ingediend moet worden. In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij u het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. 

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl