Praktisch

U vindt hier praktische informatie, zoals schoolvakanties en schooltijden. Op de Willem van Oranje geldt een continurooster.

Schooltijden (vanaf 2021-2022)

De groepen 1 en 2: 

 • Maandag 8.30 uur -14.45 uur
 • Dinsdag 8.30 uur - 14.45 uur
 • Woensdag 8.30 uur - 12.15 uur
 • Donderdag 8.30 uur - 14.45 uur
 • Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur

De groepen 3 t/m 8:

 • Maandag 8.30 uur -14.45 uur
 • Dinsdag 8.30 uur - 14.45 uur
 • Woensdag 8.30 uur - 12.15 uur
 • Donderdag 8.30 uur - 14.45 uur
 • Vrijdag 8.30 uur - 14.45 uur

Vakanties 2022– 2023

 • Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022
 • Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
 • Goede Vrijdag 7 april 2023
 • 2e Paasdag 10 april 2023
 • Koningsdag 27 april 2023
 • Meivakantie 28 april t/m 7 mei 2023
 • Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
 • Pinksterdag 29 mei 2023
 • Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

Extra vrije dagen ivm studiemiddagen (vanaf 12.00 uur vrij):

 • donderdagmiddag 22 september 2022 
 • maandagmiddag 13 maart 2023

 

Ouderbijdrage

Het geld dat de school ontvangt van de overheid om onderwijs te geven is niet genoeg voor de werkelijke kosten te dekken. Van het overheidsgeld koopt de school de onderwijsleermiddelen. Aan de ouders vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage, waardoor de ouderraad allerlei leuke activiteiten kan organiseren.

U kunt de schoolgids vinden onderaan de home pagina. 

Schoolgids 2021-2022

Facebookpagina Willem van Oranjeschool

Nieuws van de school vindt u ook op onze Facebookpagina.

 

Direct naar Facebook