Waar staan we voor?

Het onderwijs op PC Daltonschool Willem van Oranje is gebaseerd op de kernwaarden van Dalton. Elke leerling wordt vanuit de verantwoordelijkheid voor eigen spel en werk in staat gesteld met anderen samen te werken. Soort en/of leerkracht bepalen in hoeverre er wordt samengewerkt.

Op school proberen we dan ook langs de geleidelijke weg het soort leren omgaan met het begrip 'verantwoordelijkheid' voor eigen handelen en dat van de ander. De zelfstandigheid komt tot uiting in de begeleiding van leerlingen. Waar nodig is instructie van ondersteuning gegeven in groepsverband van individueel. Dit is afhankelijk van de werkwijze en onderwijsbehoeften van het soort.

 

Verantwoordelijkheid/Vrijheid in gebondenheid

Elke school heeft natuurlijk regels. Die van ons ook. Maar binnen deze regels krijgen wij veel ruimte om te ontdekken wie we zelf zijn en wat we kunnen. We noemen dat vrijheid in gebondenheid. Je krijgt vrijheid om zelf je taakwerk te kiezen en te maken op de plekje dat jij het fijnst vindt, maar er zijn wel regels. Die regels zijn de ‘gebondenheid’. Ook leren we dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen keuzes. Elke keus die we maken, heeft namelijk een gevolg. Door zo te werken leren we dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen werk, en dat we al heel veel zelf kunnen.

Zelfstandigheid

Op onze school is elk kind uniek. We hebben allemaal een eigen manier waarop we het best leren. Onze leerkrachten helpen ons daarbij. Ze willen graag dat wij onze eigen talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom werken we veel zelfstandig en moeten we een probleem eerst proberen zelf op te lossen. Als dat niet lukt, mogen we natuurlijk altijd hulp vragen aan je leerkracht of nog beter, aan de kinderen in je groep. Het is handig om zelf problemen te leren oplossen. Zo kunnen we dat ook als we later grote mensen zijn.

Samenwerking

Samenwerken is op onze school een belangrijk woord. Wij zijn vormen met onze leerkrachten en ouders één team, waarin we veel van elkaar leren en goed naar elkaar luisteren. Daarbij is het belangrijk dat we de ander altijd de ruimte geven om te vertellen hoe hij of zij iets ziet. Soms is het ook nodig om elkaar te helpen. Iedereen heeft andere talenten. Door elkaar te helpen, leren we weer van elkaar.

Effectiviteit en doelmatigheid

Een optimale ontwikkeling van leerlingen, dat is waar het daltononderwijs naar streeft. Daarbij gaat het niet alleen om goede onderwijsresultaten, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen is belangrijk.  Om dit te bereiken is het onderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het werken met weektaken maakt het voor de leerkracht én de leerling mogelijk om  functioneel en doelmatig te werken.De inzet van leerkrachten in ‘leerwerkgroepen’ (LWG) is daarnaast een manier om de effectiviteit van ons onderwijs te vergroten. In LWG brengen leerkrachten in beeld wat leerlingen nodig hebben aan extra ondersteuning. Vervolgens zijn ze samen verantwoordelijk voor bieden van die ondersteuning.

Reflectie

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

We gaan er graag over in gesprek

Vraag een gesprek met de directeur of unitleider aan
om te ontdekken of onze waarden bij uw kind passen.

Contact