Partnerschool van Marnix Academie Utrecht

Wij zijn een opleidingsschool voor de Marnix Academie in Utrecht. Wij vinden het van groot belang te ondersteunen bij de opleiding van toekomstige collega's.  Het hele schooljaar 'werken' diverse stagiaires in de school. Ouders worden ingelicht als een stagiaire start in de groep. De vierdejaars studenten (SB, Startbekwaam) krijgen in hun laatste opleidingsjaar een grote verantwoordelijkheid in de aansturing van een groep, onder begeleiding van de leerkracht.

 

Het centrum voor Jeugd en gezin

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is er voor alle vragen over opgroeien en opvoeden.
U kunt er terecht voor advies, begeleiding en hulp, vanaf het begin van de zwangerschap tot aan het moment dat een kind volwassen is. Bijvoorbeeld of het nu om babyverzorging gaat of om lastige pubers, om voeding en gezondheid of ontwikkeling en gedrag. Ook jongeren zelf kunnen bij het CJG terecht, met vragen en/of hulp.
Binnen het CJG kunt u alle deskundigheid van verschillende professionals op één plek vinden. Hierbij kunt u denken aan de orthopedagoog, de (school-)maatschappelijk werker, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige en de jeugdhulpverlener.

Het CJG is er voor
▪ kinderen en jongeren tot 23 jaar
▪ (toekomstige) ouders en verzorgers
alle beroepsoefenaren die werken met kinderen, jongeren, ouders/verzorger.

Onderzoeken voor kinderen op de basisschool
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen wordt uw kind onderzocht op de leeftijd van 5 / 6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. De contactgegevens zijn op school bekend.

Hoe kunt u het CJG vinden?
Meer informatie over de hierboven beschreven activiteiten van het CJG vindt u op de website.
U kunt op diverse plaatsen binnenlopen in het CJG, bellen of contact opnemen via de website.


Website van het CJG www.cjgapeldoorn.nl
Telefoon nummer 055 – 3578875