Schoolkeuze

Het kiezen van een basisschool die past bij je kind, is een van de belangrijkste keuzes die je als ouders maakt. De onderwijsvisie van de school moet aansluiten bij wat jij belangrijk vindt. Dit menu item 'Schoolkeuze' geeft antwoorden op de eerste vragen die je waarschijnlijk hebt en die wij dan ook regelmatig van ouders krijgen.

Onderwijs van nu!

Je staat er tijdens het schoolkeuzeproces voor je soort niet zo bij stil. Maar onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer, saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven is allang niet meer de standaard. Bijvoorbeeld: de digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan, thematische werken waarbij verschillende vakken gecombineerd worden, lessen in burgerschap. Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legt accenten op andere plekken.

Binnen het opvoedkundig klimaat van de school, hoe het onderwijs er uitziet, hoe de sfeer is van hoe de school zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en u als ouders.

Verschillen in accenten kunnen liggen op vlakken als: 

 • Taalbeheersing 
 • Vreemde talen 
 • Hoogbegaafdheid 
 • Kunst en Cultuur 
 • Sport en bewegen
 • Techniek 
 • Filosoferen 
 • Talentontwikkeling 
 • Wereldgerichtheid 
 • Presentaties geven
 • Geloofsovertuiging en levensbeschouwing
 • Burgerschap 
 • Mediawijsheid 
 • Natuur en Duurzaamheid
Continurooster: Rust en regelmaat?