Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis) onderwijs. In Apeldoorn werken de elf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs samen, om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven.

 

Zorgplicht

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden.

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder bespreken. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn.

 

School Ondersteunings Plan

Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een groot deel van de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan ook op orde. In het zogenaamde School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Dit SOP is te vinden op onze website. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden. Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op de website van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO.

 

OndersteuningsProfiel 2021-2022 WvO.pdf

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie, inclusief de werkroutes, verwijzen wij naar onze website 
van het Samenwerkingsverband Apeldoorn.

Direct naar de site