Ouders en school

Wij doen er alles aan om een goede sfeer op school te creëren en te behouden. De communicatie tussen ouders en school is daarbij van wezenlijk belang. Wij stellen een goed contact met u zeer op prijs stellen. Samen dragen wij de zorg voor de ontwikkeling van uw kind. Het contact tussen leerkracht en ouders is vaak informeel en spontaan. Als ouder kunt u altijd binnen lopen om een vraag te stellen of even iets uit wisselenen met de leerkracht van uw kind. Daarnaast plannen we vaste momenten in het jaar waarop we u informatie doen toekomen of waarop we met u van gedachten willen wisselen. We verwachten van ouders dat zij op diverse terreinen hun betrokkenheid tonen.

 

We denken dan aan:

  • Ouders zijn betrokken bij hun kinderen door interesse te tonen voor wat zij maken en leren op school en door gespreksmomenten en informatieavonden e.d. te bezoeken.
  • Ouders zijn betrokken bij het onderwijs in de school door mee te denken en te helpen.
  • Ouders zijn betrokken bij de activiteiten van MR en OR door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op ouderavonden en door hen door middel van de vrijwillige ouderbijdrage te helpen hun activiteiten mogelijk te maken.

Parro

Om de communicatie met de ouders te verbeteren is de school een samenwerking aangegaan met Parro. Dit ouderportaal biedt veel mogelijkheden om digitaal met elkaar te communiceren. Hierdoor krijgen de kinderen ook geen briefjes meer naar huis. Parro beschermt de privacy. De gegevens van de school, leerkrachten, ouders en kinderen zijn uitsluitend toegankelijk via unieke inlogcodes. U kunt zelf bepalen welke gegevens u zichtbaar wilt maken voor anderen binnen de school.  Ouders zijn zelf wel verantwoordelijk voor het up to date houden van hun contactgegevens.

Contact ouders - leerkracht

Informatieavond

In september van elk nieuw schooljaar is er een informatieavond in de groep van uw kind. De leerkracht vertelt dan wat uw kind dat jaar aan leerstof krijgt aangeboden en hoe dat gebeurt. U kunt dan zien welke methoden er gebruikt worden.

Startgesprek

Bij de start op school krijgt u van ons een lijst met vragen over de ontwikkeling van uw kind tot op dat moment. Na ongeveer 4-6 weken heeft u met de leerkracht van uw kind een startgesprek om te praten over de ontwikkeling van uw kind tot 4 jaar. Ook krijgt u een beeld over de eerste weken van uw kind op school. Samen praten over uw kind en informatie delen zorgt voor een goed contact. De leerkracht kan zo goed inspelen op wat uw kind nodig heeft.

10-minutengesprek

Circa een week na het uitreiken van het rapport is er de mogelijkheid om met de leerkracht over de ontwikkelingen van uw kind te praten tijdens een 10-minutengesprek. We verwachten dat voor het eerste én tweede gesprek alle ouders komen. Voor de gesprekken ontvangt u een uitnodiging via Parro. Zijn deze tien minuten niet voldoende, dan kan er natuurlijk een extra afspraak gemaakt worden voor een vervolggesprek. Uiteraard is er altijd gelegenheid voor u om, wanneer u iets wilt bespreken, een afspraak met de leerkracht te maken. Dit kan telefonisch of u kunt om 12:00 uur of om 14:45 uur even binnenlopen. Een korte vraag kan dan meestal direct beantwoord worden.

Nieuwsbrief

Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief. Daarin houden wij u op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en activiteiten. Onze nieuwsbrief heet ‘de Wimpel’. Deze naam verwijst naar de ‘Oranje’ naam die onze school draagt. U kunt de nieuwsbrief vinden op Parro.

Facebook

Meld u aan voor onze Facebook pagina, want daarop verschijnen ook allerlei leuke gebeurtenissen rechtstreeks vanuit de groepen.

Meer lezen over ouders en school?

We verwachten van ouders dat zij op diverse terreinen hun betrokkenheid tonen.

Ouderparticipatie