Welkom op PC Daltonschool Willem van Oranje!

Voordat uw kind officieel naar school komt mag hij/ zij vier ochtenden meedraaien op school. Ongeveer zes weken voor uw kind 4 jaar neemt de leerkracht van de groep contact met u op om een afspraak te maken voor deze wendagen. Uw vriendelijk ontvangt dan een kaart via de post. Hier staat de datum van de eerste wendag nogmaals vermeld. In de twee weken voor uw kind 4 jaar wordt mag uw kind 4 ochtenden komen wennen.

Eerste wendag

Op de eerste wendag komen kind en ouder(s) om 8:15 uur naar binnen. Er wordt dan alvast kennis gemaakt met de leerkracht en de leerkracht kan uw kind alvast de klas laten zien. Vaak begint de leerkracht met het laten zien van het stoeltje waar de naam van uw kind op staat.

Vervolgens vertelt de leerkracht over de dagritmekaartjes, zodat uw kind precies weet wat er die dag gaat gebeuren.    ’s Ochtends beginnen de kinderen in de kring of doen ze een spelletje aan tafel. Zodra de kinderen binnenkomen, zien ze wat er gaat gebeuren, want hun eigen stoeltje staat klaar bij de betreffende activiteit.

De leerkracht zal laten zien waar uw kind de jas kan ophangen en waar de tas komt te liggen. Ook wordt aangewezen waar uw kind naar het toilet kan. Alleen in de kring moet uw kind vragen of hij/zij naar de wc mag, verder werken we met wc kaartjes. Deze wc kaartjes hangen bij de deur. Als er bijvoorbeeld een meisje naar de wc gaat, draait ze het kaartje van de meisjes wc om en weten de andere kinderen dat ze even moeten wachten.

Om 8:25 komen de andere kinderen de klas in en zodra alle kinderen er zijn en de leerkracht wil gaan beginnen, wordt u verzocht afscheid te nemen van uw kind.

Gedurende de start zal de leerkracht uw kind op de hoogte brengen van de afspraken in de klas. Als uw kind het erg spannend vindt, wordt er vaak een maatje gezocht die uw kind deze dag kan helpen. Op de wendagen hoeft uw kind alleen de ochtend naar school, u kunt uw kind om 12 uur weer ophalen uit het klaslokaal.

De andere wendagen

U mag deze dagen om 8:25 naar binnen komen. Omdat uw kind nog aan het wennen is mag u, als uw kind het spannend vindt, eerst nog met uw kind mee de klas in. Wij raden u wel aan om het afscheid kort te houden. Hoe langer u bij uw kind blijft, des te moeilijker het afscheid nemen wordt. Deze wendagen kunt u ook uw kind om 12 uur weer ophalen. 

 

Uw kind is 4 jaar

Vanaf deze dag mag uw kind officieel naar de basisschool. U kunt uw kind om 8:25 naar school brengen en afscheid nemen bij het hek van het klaslokaal. Uw kind gaat zelfstandig naar binnen waar de leerkracht staat om uw kind te verwelkomen. Uw kind zoekt zelf zijn van haar stoeltje op. Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar is, gaat hij of zij hele dagen naar school.

Wij werken met een continurooster. Dit betekent dat je kind op de maandag en de dinsdag op school blijft om te eten. Deze dagen moeten je kind dus drinken en fruit voor de kleine pauze hebben én drinken en brood voor tussen de middag. Aan het einde van de schooldag verzamelen de ouders/verzorgers op het kleuterschoolplein. Daar komt de leerkracht met de kinderen naar toe. De leerkracht wacht op het plein net zo lang tot alle kinderen weg zijn.